Subvencions per al foment de la cultura catalana 2018

Subvencions per al foment de la cultura catalana

Promoció exterior de la literatura catalana i aranesa En data 24 de gener de 2018 s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC 7542) la resolució de l’Institut Ramon Llull per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats […]

Subvencions del Ministeri de Cultura per a la traducció a llengües estrangeres

Subvencions per a la traducció d’obres a llengües estrangeres Avui, dimarts 18 d’abril de 2017, s’obre la convocatòria del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per optar a les subvencions per al foment de la traducció i publicació a llengües estrangeres d’obres literàries o científiques escrites originàriament en espanyol o en qualsevol de les llengües cooficials […]

Ajuts a la producció editorial

Ajuts a la producció editorial en llengua catalana o occitana Ahir, 23 de març de 2017, es va obrir el termini per presentar les sol·licituds dels ajuts a la producció editorial en llengua catalana o occitana d’especial interès cultural. Aquesta línia té com a objecte la concessió de subvencions a la producció de llibres, en suport […]

Subvencions per al foment de la cultura catalana

Promoció exterior de la literatura catalana i aranesa Avui, divendres 17 de març de 2017, s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC 7331) la resolució de l’Institut Ramon Llull per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats […]