SECTOR DRONS

Els drons representen una novetat tecnològica que actualment està molt de moda. Tot i que ja fa força temps que es van desenvolupar per a l’ús en operacions militars, és justament ara, en posar en valor les infinites possibilitats i aplicacions civils d’aquesta tecnologia que el sector dels drons està arribant al públic en general, mitjançant la seva comercialització i l’aparició de noves empreses que ja ofereixen serveis especialitzats en aquest sector.
Sector drons, la nostra especialitat amb valor afegit.

MDRONE, el nostre valor afegit en el sector drons

Amb l’objectiu d’oferir una solució multilingüe altament especialitzada i de qualitat a totes aquelles empreses immerses en aquest sector, Translaverba col·labora amb l’empresa MDRONE, operadora de drons certificada per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), i que s’encarrega d’assessorar-nos en els aspectes tècnics propis d’aquest camp. Els professionals de MDRONE revisen que el contingut tècnic de les nostres traduccions sigui correcte i que la terminologia utilitzada s’adeqüi a l’àmbit d’especialitat.

Agricultura

Traducció d’informes i recomanacions, articles i estudis tècnics, memòries i presentacions, entre d’altres.

traduccions especialitzades sector drons - agricultura
Sector drons - topografia

Topografia

Traducció de memòries tècniques, informes d’expert, peritatges, presentacions, catàlegs, etc.

Industrial

Traducció de fitxes tècniques, informes d’inspecció, especificacions tècniques, etc.

Sector drons - industrial

Traduïm a l’espanyol i a l’anglès, de manera jurada si cal, tota la documentació per a la certificació com a operadora de drons exigida per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) a Espanya o qualsevol altra agència de regulació aèria a l’estranger: certificat mèdic, manual d’operacions, pòlissa d’assegurança, programa de manteniment d’aeronaus, registres dels vols de prova, etc.

També realitzem traduccions a l’anglès, català i altres idiomes de tot tipus de documentació específica en aquest àmbit: articles divulgatius, notes de premsa, presentacions de serveis, catàlegs de serveis, manuals d’usuari, etc.