Promoció exterior de la literatura catalana i aranesa

Avui, divendres 17 de març de 2017, s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC 7331) la resolució de l’Institut Ramon Llull per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa durant l’any 2017. Aquesta subvenció està regulada per les bases aprovades per Acord del Consell de Direcció de data 15 de desembre de 2016, publicades al DOGC núm. 7326, de data 10 de març de 2017, i per la normativa general de subvencions. El termini de presentació de les sol·licituds és fins al dia 28 d’abril de 2017. Entre les despeses subvencionables, hi ha la traducció de fragments i l’elaboració de dossiers d’obres de la literatura catalana i aranesa per a trameses a l’estranger (traducció de l’extracte, de la biografia de l’autor i dels articles de premsa). L’extensió màxima de la traducció no pot superar el 15 % de l’obra original.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *