Traduccions especialitzades: traducció jurídica

TRADUCCIONS ESPECILITZADES

La millor solució per a les teves necessitats en traduccions especialitzades

Què SÓN LES TRADUCCIONS ESPECIALITZADES?

Les traduccions especialitzades són traduccions específiques d’una especialitat concreta, amb terminologia i girs lingüístics propis de cada àmbit, i conceptualment més complexes. Com a resultat, acostumen a ser traduccions que exigeixen la intervenció de traductors altament qualificats i, sobre tot, amb una gran experiència en cada àmbit específic. A Translaverba abastem una àmplia varietat de camps tècnics i àmbits d’especialitat. A més a més, cobrim diverses combinacions d’idiomes (anglès, francès, castellà i català entre els més habituals), i oferim temps de lliurament curts, així com un preu ajustat.

I A MÉS, SOLUCIONS INTEGRALS DE TRADUCCIONS ESPECIALITZADES PER A LA TEVA EMPRESA

Si la teva empresa genera un gran volum de contingut lingüístic que necessita estar traduït a diferents idiomes i amb certa freqüència, podem ser el teu gestor multilingüe. Mitjançant eines de traducció assistida i gestió terminològica, oferim un valor afegit als nostres clients. D'aquesta manera, aconseguim optimitzar temps i recursos, i, a la vegada, podem garantir una millor coherència lingüística en tota la documentació.

GESTIÓ DE MEMÒRIES DE TRADUCCIÓ

Per a cada client creem una memòria de traducció que conté els textos que anem traduint per a aquest client en concret. Aquestes memòries de traducció s’actualitzen contínuament amb els nous treballs que el client ens va encarregant. D’aquesta manera, mantenim una coherència terminològica i lingüística en cada nova traducció, i, a la vegada, podem oferir al client habitual atractius descomptes basats en el material de referència ja traduït.

GESTIÓ TERMINOLÒGICA

Primerament, creem un diccionari per a cada client i àmbit d’especialitat, que després anem alimentant, a mesura que es van elaborant les traduccions, amb els termes específics i propis d’aquest client en qüestió i de l’àmbit d’especialitat que el caracteritza. Aquest és un altre dels nostres recursos per garantir una bona coherència terminològica en les traduccions especialitzades, adaptada sempre a les necessitats i preferències de cada client.

QuINES TRADUCCIONS ESPECIALITZADES oferim?

Traduccions especialitzades - traducció jurídica

Traducció jurídica

Contractes de tot tipus, escriptures notarials, poders, estatuts, sentències judicials, demandes i denúncies, entre d'altres.

Traducciones especializadas - traducción económica

Traducció economicofinancera

Comptes anuals, informes econòmics, presentacions empresarials, pressupostos i ofertes econòmiques, etc.

Traducciones especializadas - traducción de software

Traducció de programari

Adaptació de les cadenes de programari de qualsevol aplicació, traducció d'interfícies d'usuari i pàgines web, entre d'altres.

Traducciones especializadas - traducción técnica

Traducció tècnica

Manuals d'instal·lació i muntatge, guies d'usuari, especificacions tècniques, catàlegs de productes i serveis, etc.

Traduccions especialitzades - traducció científica

Traducció científica

Publicacions científiques, articles d'especialitat, notes de premsa i articles divulgatius, etc.

Traducciones especializadas - traducción en turismo

Traducció en el sector del turisme

Documentació turística per a empreses de viatges, cartes de restaurants i bars, pàgines web d'hotels i parcs d'atraccions, etc.