Subvencions per al foment de la cultura catalana 2018

Subvencions per al foment de la cultura catalana

Promoció exterior de la literatura catalana i aranesa En data 24 de gener de 2018 s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC 7542) la resolució de l’Institut Ramon Llull per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats […]

Subvencions per al foment de la cultura catalana

Promoció exterior de la literatura catalana i aranesa Avui, divendres 17 de març de 2017, s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC 7331) la resolució de l’Institut Ramon Llull per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats […]