Traducció jurada

La traducció jurada és una traducció oficial certificada per un traductor degudament habilitat per l’autoritat competent. Més concretament, per a l’espanyol, l’òrgan competent és el Ministeri d’Afers Exteriors. En el cas de les diferents llengües autonòmiques, els òrgans competents són els respectius governs autonòmics. En aquest cas, la Generalitat de Catalunya per al català, la Xunta de Galícia per al gallec i el Govern Basc per a les traduccions jurades de basc.

A més, acostumen a ser traduccions de documents administratius, acadèmics o notarials. Alguns exemples dels documents més demanats són: certificats del registre civil, actes de matrimoni, llibres de família, diplomes, certificats d’estudis, expedients acadèmics, estatuts, constitucions d’empreses, apoderaments, etc.

Finalment, la traducció jurada es lliura en format paper amb el segell i la signatura original del traductor, i té validesa legal. Per aquest motiu, tots els traductors jurats han d’estar degudament inscrits al Registre de traductors jurats de l’autoritat que els ha habilitat.

S'estan mostrant 5 resultats